အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းၾကီး
Abhidhamma Propagation Association

အဘိဓမၼာသင္စရာ

သဒၶါရွိမူ၊ စိတ္ၾကည္ျဖဴ
ေကာင္းသူေခၚရပါ။
ပညာရွိမူ၊ စြမ္းအားယူ
ေတာ္သူေခၚရပါ။
ေတာ္လည္းေတာ္ေစ၊
ေကာင္းပါေစ
ႏွစ္ေထြညီမွသာ။
ေကာင္းက်ဳိးသုခ၊ အစုံရ
မုခ်ျမဲေသခ်ာ။
ေတာ္လည္းေတာ္ဖို႔၊
ေကာင္းလာစို႔
သင္စို႔အဘိဓမၼာ။

ေယာဆရာေတာ္

အသင္း၀င္လိုလွ်င္
အသင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
တို႕သာသနာ၊ တို႔ဘာသာ၊
ညီညာငါတို႔
ျပဳၾကစို႔


အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရး
အသင္းတိုက္

ဆူးေလေစတီေတာ္ရင္ျပင္၊
အေနာက္ဘက္မုဒ္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုံး-၃၇၈၄၅၇
အဘိဓမၼရတနဃရ
(အဘိဓမၼာဓမၼဗိမာန္ေတာ္)

အမွတ္ ၄၉-၅၁၊
ကမာၻေအးဘုရားလမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုံး-၃၈၀၈၈၃
email
abhidhammaapa@gmail.com