အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းၾကီး
နယ္အသင္းခြဲမ်ား

အဘိဓမၼာသင္စရာ

သဒၶါရွိမူ၊ စိတ္ၾကည္ျဖဴ
ေကာင္းသူေခၚရပါ။
ပညာရွိမူ၊ စြမ္းအားယူ
ေတာ္သူေခၚရပါ။
ေတာ္လည္းေတာ္ေစ၊
ေကာင္းပါေစ
ႏွစ္ေထြညီမွသာ။
ေကာင္းက်ဳိးသုခ၊ အစုံရ
မုခ်ျမဲေသခ်ာ။
ေတာ္လည္းေတာ္ဖို႔၊
ေကာင္းလာစို႔
သင္စို႔အဘိဓမၼာ။

ေယာဆရာေတာ္


            ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ အျမတ္ဆုံး ေဒသနာ အဘိမၼာ တရားေတာ္ ကို တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ ေရွ႕ ဘဝ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ သႏၱဳႆိတ အမည္ ရွိေသာ နတ္သား အမွဴးရွိေသာ စၾကာဝ႒ာတိုက္ တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း တို႔အား (၇) ဝါေျမာက္ ဝါတြင္းကာလ သုံးလပတ္ၾကာ ေဟာၾကားခဲ့ရာ ျပီးဆုံး ခဲ့ေသာ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ၁၃၁၁ ခုႏွစ္ (၁၉၄၉ခုႏွစ္)မွစျပီး အဘိဓမၼာ ျပန္႔ပြားေရး အသင္းၾကီးမွ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ အျဖစ္ က်င္းပရန္ စတင္ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။ အဘိဓမၼာ ျပန္႔ပြားေရး အသင္းၾကီး၏ အဘိဓမၼာ သာသနာ ျပန္႔ပြား တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေက်းလက္မက်န္ အဘိဓမၼာ အသင္းအဖြဲ႕ ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကျပီး က်င္းပေစျခင္း ျဖစ္ သည္။
            ၁၃၂၄ ခုႏွစ္ (၁၉၆၂ ခုႏွစ္) မွ စတင္၍ အသင္းခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ထိုႏွစ္တြင္ အသင္းခြဲ (၄)သင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၃၂၅ ခုႏွစ္ (၁၉၆၃ ခုႏွစ္) မွစတင္၍ အသင္း အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို စည္းကမ္း တက် တစ္ညီ တစ္ညြတ္ တည္း ျဖစ္ေစရန္ အသင္းၾကီး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆(၂)အရ ႏွစ္စဥ္ ဆက္သြယ္ေၾကး (၂၅)က်ပ္ လွဴဒါန္းျပီး စာရင္းသြင္း ဖြဲ႕စည္းေစရာ  ၁၃၃၃ ခုႏွစ္ (၁၉၇၁ ခုႏွစ္) ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု ကာလအတြင္း အသင္းခြဲေပါင္း (၆၉) သင္း တိုးတက္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္ (၁၉၉၆ ခုႏွစ္) ႏွစ္ငါးဆယ္ ေျမာက္ ေရႊရတု ကာလေရာက္ေသာအခါ အဘိဓမၼာအသင္းခြဲေပါင္း (၁၉၀၈) သင္း အထိ တိုးတက္ခဲ့ သည္။  
             ယခုအခါ အသင္းၾကီး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပရိယတၱိ သာသနာၾကီး စတင္ ကြယ္ေပ်ာက္သည့္အခါ ကနဦး ကြယ္ေပ်ာက္မည့္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာ ေတာ္ျမတ္ၾကီး မကြယ္မပဘဲ အရွည္ခ့ံ၍ တည္တ့ံ ထြန္းကား စည္ပင္ ျပန္႔ပြားေရးကို အေလး ဂ႐ုျပဳ၍ ေရွ႕႐ႈၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည့္အေလ်ာက္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ အဘိဓမၼာ ျပန္႔ပြားေရး အသင္းၾကီး၏ မိသားစု အသင္းခြဲေပါင္ (၃၁၀၀) ေက်ာ္အထိ တိုးပြားခဲ့သည္ကို ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ပီတိျဖာ ရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔တိုင္း အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႕ ပူဇာမဂၤလာ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ (၆၃) ၾကိမ္တိုင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အဘိဓမၼာ မိသားစု အသင္းခြဲမ်ားအား ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျမတ္သာဓု လိႈက္လွဲစြာ အခါခါ ေခၚဆိုလ်က္ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


စိရံ တိ႒တု အဘိဓေမၼာ

အဘိဓေမၼာ၊
သတၱဇီဝါ၊ သူငါမစပ္၊
ပရမတ္အစစ္၊ တရားႏွစ္ကို
ဖြင့္လွစ္ထုတ္ေဖာ္
အဘိဓမၼာတရားေတာ္သည္
စီရံ၊ ငါးေထာင္သာသနာ၊
ျမင့္ရွည္ၾကာေအာင္၊ အဓြန္႕ရွည္စြာ တိ႒တု၊
စိန္ျမင့္မိုရ္ မ႑ိဳင္ကဲ့သို႔၊
ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္
တန္႔ရပ္တည္
ေနပါေစသတည္း။

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္


အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရး
အသင္းတိုက္

ဆူးေလေစတီေတာ္ရင္ျပင္၊ အေနာက္ဘက္မုဒ္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုံး-၃၇၈၄၅၇
အဘိဓမၼရတနဃရ (အဘိဓမၼာဓမၼဗိမာန္ေတာ္)

အမွတ္ ၄၉-၅၁၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုံး-၃၈၀၈၈၃

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ (၁၈၅) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္
၄၂
သင္း
၂။
ဗန္းေမာ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
မိုးေကာင္း ျမိဳ႕နယ္
၂၉
သင္း
၄။
မုိးညႇင္းျမိဳ႕နယ္
၆၅
သင္း
၅။
မိုးေမာက္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕နယ္
၂၇
သင္း
၇။
ေရႊကူ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၈။
ဝိုင္းေမာ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၈၅
သင္း
၂။ ကယားျပည္နယ္ (၁၆) သင္း
စဥ္ ျမိဳ႕အမည္ အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ဒီေမာဆိုး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ေဘာ္လခဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
လိြဳင္ေကာ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၆
သင္း
၃။ ကရင္ျပည္နယ္ (၂၉) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေကာ့ကရိတ္္ ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၂။
ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ဖာပြန္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ဖားအံ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
  စုစုေပါင္း
၂၉
သင္း
၄။ ခ်င္းျပည္နယ္ (၄) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
မင္းတပ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ဖလမ္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ဟားခါး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ကန္ပက္လက္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
သင္း
၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး (၄၆၆) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ကေလး ျမိဳ႕နယ္
၄၀
သင္း
၂။
ကေလးဝ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ကသာ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၄။
ေကာလင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
ကန္႔ဘလူ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ကၽြန္းလွ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၇။
ခင္ဦး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
ခႏၱီး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
စစ္ကိုင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၁၀။
ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
တမူး ျမိဳ႕နယ္
၁၉
သင္း
၁၂။
တန္႕ဆည္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
ထီးခ်ဳိင့္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
ဒီပဲရင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၅။
ပုလဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၆။
ပင္လယ္ဘူး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၇။
ေဖာင္းျပင္ ျမိဳ႕နယ္
၄၈
သင္း
၁၈။
ဗန္းေမာက္ ျမိဳ႕နယ္
၂၄
သင္း
၁၉။
ဘုတလင္္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၀။
ေမာ္လိုက္ ျမိဳ႕နယ္
၂၀
သင္း
၂၁။
မင္းကင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၂။
မုံရြာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၃။
ျမင္းမူ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၄။
ေျမာင္ ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၂၅။
ယင္းမာပင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၆။
ေရဦး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၇။
ေရႊဘို ျမိဳ႕နယ္
၁၆
သင္း
၂၈။
ဝန္းသို ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၂၉။
ဟုမၼလင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၀၇
သင္း
၃၀။
အရာေတာ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၁။
အင္းေတာ္ ျမိဳ႕နယ္
၅၅
သင္း
  စုစုေပါင္း
၄၆၆
သင္း
၆။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး (၁၂၆) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေကာ့ေသာင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၂။
တနသၤာရီ ျမိဳ႕နယ္
၁၇
သင္း
၃။
ထားဝယ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ပုေလာ ျမိဳ႕နယ္
၃၈
သင္း
၅။
ဘုတ္ျပင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ျမိတ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၉
သင္း
၇။
ေရျဖဴ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၈။
ေလာင္းလုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
သရက္ေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၂၆
သင္း
၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး (အေရွ႕ပိုင္း) (၁၈၀) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ကညြတ္ကြင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ကဝ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ေက်ာက္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၄။
ေက်ာက္တံခါး ျမိဳ႕နယ္
၂၃
သင္း
၅။
ေညာင္ေလးပင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ေတာင္ငူ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
ဒိုက္ဦး ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၈။
ပဲခူး ျမိဳ႕နယ္
၃၁
သင္း
၉။
ျပြန္တံဆာ ျမိဳ႕နယ္
၂၅
သင္း
၁၀။
ျဖဴး ျမိဳ႕နယ္
၂၁
သင္း
၁၁။
ေရတာရွည္ ျမိဳ႕နယ္
၁၃
သင္း
၁၂။
ေရႊက်င္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
ေဝါ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
အုတ္တြင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၈၀
သင္း
၈။ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး (အေနာက္ပိုင္း) (၁၂၅) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ဇီးကုန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
နတ္တလင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ပန္းေတာင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၅။
ေပါက္ေခါင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ေပါင္းတည္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
ျပည္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
မိုးညိဳ ျမိဳ႕နယ္
၂၀
သင္း
၉။
မင္းလွ ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၁၀။
ေရႊေတာင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
လက္ပံတန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၂။
သာယာဝတီ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
သုံးဆယ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၁၄။
အုတ္ဖို ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၂၅
သင္း
၉။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး (၄၅၄) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ကမၼ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ေခ်ာက္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ဂန္႔ေဂါ ျမိဳ႕နယ္
၃၉
သင္း
၄။
ငဖဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
စလင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ေစတုတၱရာ ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၇။
ေဆာ ျမိဳ႕နယ္
၃၅
သင္း
၈။
ဆင္ေပါင္ဝဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
ဆင္ျဖဴကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
ဆိပ္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
ေတာင္တြင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္
၂၇
သင္း
၁၂။
ထီးလင္း ျမိဳ႕နယ္
၅၃
သင္း
၁၃။
ပခုကၠဴ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
ပြင့္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၁၅။
ေပါက္ ျမိဳ႕နယ္
၄၆
သင္း
၁၆။
နတ္ေမာက္ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၁၇။
မေကြး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၈။
မင္းတုန္း ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၁၉။
မင္းဘူး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၀။
မင္းလွ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၁။
ျမိဳ႕သစ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၂၂။
ျမိဳင္ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၂၃။
ျမစ္ေျခ ျမိဳ႕နယ္
၄၂
သင္း
၂၄။
ေရစၾကိဳ ျမိဳ႕နယ္
၇၃
သင္း
၂၅။
သရက္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၆။
ေအာင္လံ ျမိဳ႕နယ္
၂၄
သင္း
၂၇။
ေရနံေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၄၅၄
သင္း
၁၀။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး (၂၂၅) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၂။
စဥ့္ကူ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
စဥ့္ကိုင္ ျမိဳ႕နယ္
၁၇
သင္း
၄။
ေညာင္ဦး ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၅။
တံတားဦး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ေတာင္သာ ျမိဳ႕နယ္
၁၃
သင္း
၇။
တပ္ကုန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
ႏြားထိုးၾကီး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
ပုသိမ္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
ေပ်ာ္ဘြယ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
ပ်ဥ္းမနား ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၂။
ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
မတၱရာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
မလိႈင္ ျမိဳ႕နယ္
၃၉
သင္း
၁၅။
မိုးကုတ္္ ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၁၆။
မႏၱေလး ျမိဳ႕နယ္
၂၃
သင္း
၁၇။
မိတၳီလာ ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၁၈။
ျမင္းျခံ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၁၉။
ရမည္းသင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၀။
လယ္ေဝး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၁။
ဝမ္းတြင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၂။
သပိတ္က်င္း ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၂၃။
သာစည္ ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၂၄။
အမရပူရ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၂၂၅
သင္း
၁၁။ မြန္ျပည္နယ္(၇၈) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
က်ဳိက္ထို ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
က်ဳိက္မေရာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ေခ်ာင္းဆုံ ျမိဳ႕နယ္
၁၇
သင္း
၄။
ေပါင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
ဘီလင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
မုဒုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕နယ္
၂၄
သင္း
၈။
သထုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
သံျဖဴဇရပ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
ေရး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၇၈
သင္း
၁၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၃၇) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေက်ာက္ေတာ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၃
သင္း
၂။
ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ဂြ ျမိဳ႕နယ္
၆၂
သင္း
၄။
စစ္ေတြ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
ေတာင္ကုတ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၉
သင္း
၆။
ေပါက္ေတာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
မင္းျပား ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
မာန္ေအာင္ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၁၁။
ေျမပုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၂။
ေျမာက္ဦး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
ရမ္းျဗဲ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၁၄။
သံတြဲ ျမိဳ႕နယ္
၂၅
သင္း
  စုစုေပါင္း
၁၃၇
သင္း
၁၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး (၂၇၇) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ကမာရြတ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
ေကာ့မွဴး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ေက်ာက္တံတား ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ေက်ာက္တန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
ၾကည့္ျမင္တိုင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ကြမ္းျခံကုန္း ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၇။
ခရမ္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
စမ္းေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တို ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
တာေမြ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
တိုက္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္
၁၇
သင္း
၁၂။
ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၁၃။
တြံ႕ေတး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
ထန္းတပင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၅။
ဒဂုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၆။
ဒဂုံျမိဳသစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၇။
ဒဂုံျမိဳသစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၁၈။
ဒဂုံျမိဳသစ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျမိဳ႕နယ္
၁၄
သင္း
၁၉။
ဒဂုံျမိဳသစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၀။
လသာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၁။
ဒလ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၂။
ေဒါပုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၃။
ဗဟန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၄။
မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္
၁၁
သင္း
၂၅။
ေမွာ္ဘီ ျမိဳ႕နယ္
၁၃
သင္း
၂၆။
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၇။
မဂၤလာဒုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၈။
ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္
၂၀
သင္း
၂၉။
ရန္ကင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၀။
ေရႊျပည္သာ ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၃၁။
လိႈင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၂။
လိႈင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၃။
လွည္းကူး ျမိဳ႕နယ္
၁၉
သင္း
၃၄။
သာေကတ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၅။
သန္လ်င္ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၃၆။
သဃၤန္းကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၇။
သုံးခြ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၈။
အလုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃၉။
အင္းစိန္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄၀။
ပန္းဘဲတန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၂၇၇
သင္း
၁၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) (၈၃) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ကေလာ ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၂။
ေညာင္ေရႊ ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၃။
ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၄။
နမ့္စန္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
ပင္းတယ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၆။
ဖယ္ခုံ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
မိုးနဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
ေမာက္မယ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
မိုင္း႐ွဴး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
ရပ္ေစာက္ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၁၁။
ရြာငံ ျမိဳ႕နယ္
၁၀
သင္း
၁၂။
လင္းေခး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၃။
လိြဳင္လင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၄။
ဟဲဟိုး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၅။
ေအာင္ပန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၈၃
သင္း
၁၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) (၈၄) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေက်ာက္မဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
တန္႔ယန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ေနာင္ခ်ိဳ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
နမၼတူ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
နမ့္ဆန္ ျမိဳ႕နယ္ (ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္)`
သင္း
၆။
နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
မဘိန္း ျမိဳ႕နယ္
၂၈
သင္း
၈။
မူဆယ္္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
မိုးမိတ္ ျမိဳ႕နယ္
၁၅
သင္း
၁၀။
လား႐ႈိး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၁။
သီေပါ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
၈၄
သင္း
၁၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) (၅) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
မိုင္းျဖတ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
မိုင္းေယာင္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၃။
ကြတ္ခိုင္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
တာခ်ီလိတ္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၅။
သိႏၷီ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
  စုစုေပါင္း
သင္း
၁၇။ ဧရာဝတီတိုင္း (၅၆၇) သင္း
စဥ္
ျမိဳ႕အမည္
အသင္းခြဲေပါင္း
၁။
ေက်ာင္းကုံး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂။
က်ဳံေပ်ာ္ ျမိဳ႕နယ္
၂၁
သင္း
၃။
က်ဳံမေငး ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၄။
ၾကံခင္း ျမိဳ႕နယ္
၁၃
သင္း
၅။
ငပုေတာ ျမိဳ႕နယ္
၆၄
သင္း
၆။
ဇလြန္ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၇။
ေညာင္တုန္း ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၈။
ေဒးဒရဲ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၉။
ဓႏုျဖဴ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၁၀။
ပုသိမ္ ျမိဳ႕နယ္
၄၉
သင္း
၁၁။
ပန္းတေနာ္ ျမိဳ႕နယ္
၂၈
သင္း
၁၂။
ဖ်ာပုံ ျမိဳ႕နယ္
၂၁
သင္း
၁၃။
ဘိုကေလး ျမိဳ႕နယ္
၁၉
သင္း
၁၄။
မအူပင္ ျမိဳ႕နယ္
၂၂
သင္း
၁၅။
ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္
၁၂
သင္း
၁၆။
ေျမာင္းျမ ျမိဳ႕နယ္
၂၆
သင္း
၁၇။
ျမန္ေအာင္ ျမိဳ႕နယ္
၄၄
သင္း
၁၈။
ေရၾကည္ ျမိဳ႕နယ္
၃၃
သင္း
၁၉။
ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္
၂၂
သင္း
၂၀။
ေလးမ်က္ႏွာ ျမိဳ႕နယ္
သင္း
၂၁။
လပြတၱာ ျမိဳ႕နယ္
၄၄
သင္း
၂၂။
ဝါးခယ္မ ျမိဳ႕နယ္
၂၁
သင္း
၂၃။
သာေပါင္း ျမိဳ႕နယ္
၂၁
သင္း
၂၄။
ဟသၤာတ ျမိဳ႕နယ္
၃၈
သင္း
၂၅။
အဂၤပူ ျမိဳ႕နယ္
၂၂
သင္း
၂၆။
အိမ္မဲ ျမိဳ႕နယ္
၁၆
သင္း
  စုစုေပါင္း
၅၆၇
သင္း